• MN
 • EN
 • CN
 • RU

 • Яагаад гишүүнээр элсэх хэрэгтэй вэ?

  - Бизнесийн талбарт хамтран ажиллах үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх, Танхимаар дамжуулан төр засагт дуу хоолойгоо хүргэх, эрх ашгаа хамгаалуулах Үндэсний танхимын Их хуралд оролцох сонгох, сонгогдох

  - Өөрсдийн эрх ашиг, сонирхол, бизнесийн салбар болон бусад байдлаар зөвлөл, хороо болон нэгдэж, бизнесийн хэрэг маргаанаа шийдвэрлүүлэх, хууль эрх зүйн болон бусад бизнесийн холбогдолтой зөвлөгөө авах

  - Гадаад дотоодын төрөл бүрийн үйл ажиллагаанд оролцох, хөнгөлөлттэй нөхцлөөр үйлчлүүлэх, нэн тэргүүнд мэдээ мэдээлэл авах, Танхимын хэвлэл мэдээллийг ашиглан өөрийн компанийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчлуулах, мэдээ мэдээллээ дамжуулах

  Гишүүний давуу тал


  Таны бизнесийн нэр хүнд өсөх, бизнесээ өргөжүүлэх боломж нэмэгдэх

   


  Гишүүнчлэлийн ангилалаас хамааарч бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, зөвлөгөө авах болон гадаад дотоод арга хэмжээнд оролцохдоо хөнгөлөлт эдлэх

   


  Бизнесийн болон бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, арга хэмжээтэй холбоотой мэдээ мэдээллийг тогтмол шуурхай авах

   


  Танхимын салбар зөвлөлд нэгдэж, салбарын бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх, шийдвэр гаргахад оролцох

   


  Танхимын мэдээллийн сувгуудаар өөрийн үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ сурталчлах

   


  Бизнесийн хэрэг маргаанаа шийдвэрлүүлэх, хууль эрх зүйн болон бусад бизнесийн холбогдолтой зөвлөгөө авах

   


  Үндэсний танхимын Их хуралд оролцож, санал бодлоо илэрхийлэх, Тэргүүлэгч болон Удирдах зөвлөлд сонгох, сонгогдох

   
  Оны шилдэг аж ахуйн нэгжүүд